050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך
קבוצת הריצה של רשות ניירות ערך הוקמה בשנת 2012 ומנתה 10 רצים. בעונת 2013/14 מספר הרצים גדל ל-15.
רץ הקבוצה איציק שורקי הוא רץ מרתון וגם עמד על הפודיום לא פעם במירוצי הליגה וכעשרה מחברי הקבוצה ירוצו השנה חצאי מרתונים.
מרבית חברי הקבוצה הם עורכי דין, אז תיזהרו לא לדחוף אותם על קו הזינוק ?
כישורים

,

פורסם ב

נובמבר 22, 2017