SAP

קבוצת SAP הוקמה בשנת 2011 ובעונת הריצה הנוכחית תהיה מורכבת מכ-35 רצים ורצות.
לקבוצה ייצוג של רצים מכל רחבי הארץ אשר עובדים רובם בסניף המרכזי ברעננה ומקצתם בסניף החברה אשר בתל-אביב.
הקבוצה ממותגת כ״מתאימה לכל הרמות״ ומטרתה להרחיב את פעילות הספורט והמודעות לחשיבותו בקרב העובדים.

דילוג לתוכן