050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

שרות בתי הסוהר

שרות בתי הסוהר

שם הרכז: אלכס קוניוחוב

טלפון:  0506278861

מייל:  Alexandrk@ips.gov.il

קבוצת הריצה של שב"ס הוקמה בשנת 2009. בארבע השנים האחרונות היא אלופת הליגה למקומות עבודה ובשלוש האחרונות היא זכתה גם בתואר הקבוצה הגדולה ביותר.

בקבוצה משתתפים כ- 70 רצים שרובם משתתפים לפחות ב- 5 מרוצים בשנה.

בספורטיאדה שנערכה באילת באוקטובר 2017 זכו עשרה מרצי שב"ס בלא פחות מ- 12 גביעים והיו הקבוצה הבולטת. את מקצה הנשים ניצחה אורנה לוגשי מבימ"ר הדרים.

למרתון טבריה מתכננים לצאת כ-25 רצים ל42 ק"מ (מספר שיא של רצים במרתון מלא).

הקבוצה בולטת במרוצים בזכות הגיבוש הפנימי וגאוות היחידה של הרצים שמביאים כבוד רב לשב"ס.

חברי הקבוצה זוכים לתמיכה רבה מנציבת שב"ס ומנהל הדרכה בכל הנושאים השונים שקשורים לבריאות , תזונה וכשירות מבצעית .

כישורים

,

פורסם ב

נובמבר 22, 2017