050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל

שם הרכז: אביה מדמון

טלפון: 0506216448

מייל: aviam@land.gov.il

הקבוצה מונה כ-14 חברים אשר פרושים בכל הארץ מאילניה בצפון ועד כמהין שבדרום.

האימונים מתבצעים לרוב באופן עצמאי לאור המרחק הגיאוגרפי בין חברי הקבוצה, שעדיין משתדלים להפגש לריצות משותפות בימי עובד ומרוצים שונים.

במרוץ סוף העונה הקבוצה מפכינה נוכחות מלאה ובסיומו מקפידה על מסורת שנתית של ארוחת בוקר והרמת כוסית לכבוד סיום העונה.

כישורים

פורסם ב

אפריל 27, 2020