050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

רצי בלינסון

רצי בלינסון

שם הקבוצה: רצים בבלינסון

שם הרכז: איריס בדנני

טלפון:  0506828870

מייל:  erisb@clalit.org.il

הקבוצה נוסדה בשנת 2014 ומונה כ-12 רצים מעובדי בית החולים ממגוון סקטורים – רופאים, אחיות, עובדי מעבדה, רנטגן, דיאטה, מינהל, לוגיסטיקה ועוד. בשנתיים האחרונות מאמנת את הקבוצה יעל לביא.
למרות שפעילות הליגה תחרותית במהותה, מקפידה הקבוצה על זיקה לספורט עממי ומתן מקום לכל רץ המעוניין לקחת חלק בפעילות מתוך רצון לשפר את יכולותיו בתחום הריצה.
הקבוצה מאגדת בתוכה מגוון רחב של סוגי רצים בקצבים שונים ולמרחקים שונים, החל ברצי 5-10 ק"מ וכלה במרתוניסטים כאשר תוכניות האימון מותאמות לכל רץ וליעדיו.

כישורים

פורסם ב

אפריל 16, 2020