050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

מס הכנסה תל אביב

מס הכנסה תל אביב

שם הרכז: תמר ברכה

 טלפון : 050-6209757

מייל tamarbr@taxes.gov.il

הקבוצה הוקמה בעונה הקודמת – ביולי 2018 ושוייכה לנציבות מס הכנסה בת"א.

בשנה הראשונה כללה רק עובדים של הנציבות ואילו בעונה הנוכחית הצטרפו עובדי רשות המיסים ממשרדים שונים ,בעיקר מפשמ״ג. זו קבוצת הריצה הראשונה שקמה ברשות המיסים. הקבוצה כוללת רצים מכל הארץ שמתאמנים באופן עצמאי ,עובדים יחד ומגיעים למירוצים במסגרת הליגה למקומות עבודה.

 

כישורים

פורסם ב

מאי 12, 2020