050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

כנסת ישראל

כנסת ישראל

רכזת הקבוצה : ז'נה ישראלוב

טלפון: 0507440412

מייל:   Janai@knesset.gov.il

קבוצת "רצי הכנסת" הוקמה לפני כשנה וזוהי העונה השנייה שלה ב"ליגת רצים בעבודה".

בקבוצה רצים ורצות ממחלקות שונות בכנסת וממשמר הכנסת. הקבוצה מתאמנת פעם בשבוע באצטדיון גבעת רם . חברי הקבוצה מתחרים בבמרחקים שבין 5 ק"מ למרתון במרוצים השונים ואף קטפה מספר גביעים.

את הקבוצה מאמן איש משמר הכנסת אסי אבוחצירא ומרכזת אותה ז'נה ישראילוב, רכזת בוועדה לפניות הציבור.

כישורים

פורסם ב

אפריל 7, 2020