050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

כלל ביטוח ופיננסים

כלל ביטוח ופיננסים

שם הרכז טלי גודוביץ
טלפון:  0522984920
מייל:  Talyg@clal-ins.co.il
הקבוצה הוקמה באוקטובר 2019 ומונה כ-9 רצים.
הקבוצה מתאמנת כרגע ללא מאמן והאימונים מתבצעים באופן אינדיבידואלי.

כישורים

פורסם ב

אפריל 23, 2020