050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

התעשייה האווירית

התעשייה האווירית

התמיכה ההדדית של חברי הקבוצה ובראשה שמי שטרנפלד והפרגון הרב מסייעים לרצים להתמיד בתחביב זה, וחילופי הרשמים והעצות בין החברים רק מעצימים את הרצון לרוץ ולהשתפר ככל שניתן.

כל חברי הקבוצה, המתגוררים מאשדוד ועד חדרה, עובדים איש איש במקצועו – עובדי ייצור, מהנדסים, אנשי הייטק וכו' – בכל מפעלי התעשייה האווירית ולצד זה עוסקים בתחביבם העיקרי – ב"סם" שלהם, הריצה – אם לפני שעות העבודה או אחריה, כל אחד לפי רמתו, בחורף בקיץ, בסתיו או באביב – בלא רתיעה מתנאי מזג אוויר קשים. ביחד, גומאים כולם מאות ואלפי קילומטרים ומשתתפים כאמור במרוצים למרחקים הנעים מ- 5 קילומטרים ועד מרתון.

חלק מרצי התעשייה האווירית הם מהמובילים בארץ בקטגוריות הגיל שלהם ועל כך יעידו הפרסים שהם זוכים בהם חדשות לבקרים. שנים ארוכות מייצגת קבוצה זו במספרים נאים את התעשייה האווירית במרוצים העממיים הנערכים בכל רחבי הארץ. ראש הקבוצה הוא רחמים אברהם הוותיק, הנעזר בארגון העובדים של התעשייה האווירית בארגון וציוד חברי הקבוצה ובסבסוד השתתפותם במרוצים הנבחרים והידועים בישראל. אחת הקבוצות הוותיקות בעולם הספורט המאורגן של מקומות העבודה בישראל היא קבוצת הריצה של התעשייה האווירית. הקבוצה, הקיימת זה 30 שנה לפחות, מונה כיום 45 רצים גילאי 30 עד 67 ובתוכם שתי נשים.

כישורים

,

פורסם ב

נובמבר 22, 2017