050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה

רכז הקבוצה: רפאל פליישמן

הקבוצה הוקמה ב 2017 ומונה  15 רצות ורצים: 7 גברים ו 8 נשים.

הרצים בקבוצה רצים למרחקים של 10 ק"מ ועד מרתון מלא.

כל אחד מהחברים מתאמן לבד ובאירועים  מחוץ למסגרת העבודה (כמו ימי גיבוש וכיו"ב) מנצלים את ההזדמנות לריצה משותפת.

הקבוצה היא חדשה ולכן טרם הוחלט באילו מירוצים ניקח חלק בשנה הקרובה.

כישורים

פורסם ב

דצמבר 21, 2017