050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

אל על

אל על

קבוצת רצי אל על מונה 20 רצים אשר מייצגים את כלל המגזרים והמקצועות בחברה.

קבוצת הרצים של אל על הוקמה לפני כ- 30 והיא וחבריה פעילים לאורך השנים בתחרויות הריצה השונות בארץ וכלל זה גם במסגרות תחרותיות בין חברות תעופה בין לאומיות בחוץ לארץ.

רצי אל על הצטרפו אל הליגה בשנת 2011, וזאת במסגרת מדיניות חברת אל על לפתח ולתמוך בתרבות ספורט בארגון למען לאורח חיים בריא לעובדיה ולקהילה.

רצי אל על וחברת אל על שמים לפניהם בראש ובראשונה את החשיבות להגינות ואמינות הן בשירות והן בספורט כחלק מרכזי המעצב את אותה ואת נציגיה באשר הם, ומאחלת לכל הקבוצות בליגה למקומות עבודה הצלחה, והמשך טיפוח הספורט ואורח חיים בריא ואיכותי.

 

כישורים

,

פורסם ב

נובמבר 22, 2017