תנאי הצטרפות

מחיר שנתי לחבר ליגה: 100 ש"ח (ליחיד)

בדיקת ארגומטריה (רפואית) חובה

* מחירים אלו אינם כוללים עלות מרוצים