050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

לפניכם סכום ועדת היגוי, שנערך ביום רביעי ה- 20.1.2016

סיכום ועדת היגוי ליגת רצים בעבודה – 20-01-2016

נוכחים: דוד זוארץ (רכז הליגה), ליאור פרובקביץ (עיריית ת"א), דני (הדסה) , דרור (סלקום), אבי פרץ (בנק הפועלים), אלכס (שב"ס), דב (בזק), שחר (פריגו), שחר (בנק לאומי), אילן (משטרה), גבי (טבע), דורון (אלישרא), ציון רצון  רכז בתי המשפט

מס' שם נושא/פעולה לביצוע הערות
1 דוד זוארץ חל גידול במספר הקבוצות והרצים בליגה. הליגה היו מונה מעל 800 רצים. התווספו לליגה בנק יהב, משרד המשפטים ומשרד רוה"מ  
2 דוד זוארץ דוד זוארץ- מרוצים בפריפריה יש להחליט לגבי ניקוד גם אם השתתפו פחות מהרשום בתקנון יגיע להצבעה בישיבה הבאה
3 דוד זוארץ יש לשקול הורדת כמות הקבוצות  לקבלת ניקוד  ו-4 רצים לניקוד אישי בכל התחרויות יגיע להצבעה בישיבה הבאה
4 דוד זוארץ יש להביא את כל ההודעות שנשלחות ע"י דוד זוארץ לידיעת כל הרצים בליגה  
5 דוד זוארץ יש להשלים את התשלום לעמותה שנפתחה לליגה. דרישות לתשלום הועברו לכל הרכזים  
6 דוד זוארץ דוד זוארץ נדרש לשלוח לרכזים את רשימת הרצים אשר רשומים בחברת הביטוח.  
7 דוד זוארץ יש לתת עדיפות למרוצים של אגוד האתלטיקה. לאור העובדה שהליגה כעמותה צוברת ניקוד לקבלת תשלום מהטוטו . קבוצה שלא תהיה חברה באיגוד לא תזכה לסבסוד.  
8 דוד זוארץ ערב רצים יתקיים במהלך חודש פברואר בפולאר רמת החייל. הרכזים התבקשו לעלות נושאים לערב הרצים  
9 דוד זוארץ נדרש להוסיף עוד מרתון ללו"ז התחרויות של הליגה יגיע להצבעה בעונה הבאה
10 דוד זוארץ נושא חלוקה של הניקוד בליגה ובספורטיאדה לתת קטגוריות. משמעות החלוקה היא לאפשר גידול במספר הרצים שזוכים בפרסים. יגיע להצבעה בישיבה הבאה
11 דוד זוארץ ברישום לאגוד האתלטיקה יש לשלוח אישור רפואי תקף עד יולי 2016.  
12 דוד זוארץ יש לדון בנושא הסרת רצים ע"י רכז הקבוצה. מה התהליך להסרת רץ מקבוצה קיימת במהלך העונה. יגיע להצבעה בישיבה הבאה
13 דוד זוארץ יש להעלות רעיונות לשיפור טכנולוגי של אתר הליגה  
14 דוד זוארץ מרוץ סיום העונה מתכונן להיערך בפארק אריאל שרון  
15 דוד זוארץ לידיעת הרכזים קיים דף פייסבוק לליגה. נא להביא לידיעת הרצים. נקרא ליגת רצים בעבודה  
16 דוד זוארץ לדיון נושא כפל פרסים בתחרויות יגיע להצבעה בישיבה הבאה