050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

לפניכם פרופיל קבוצת חודש אפריל 2016: סיסקוcisco-article

אחת הקבוצות הצעירות בליגה..

קבוצת הריצה של סיסקו הוקמה באוגוסט 2014 . קבוצה ריצה חדשה אבל מאוד רצינית ודומיננטית. הקבוצה כוללת רצים מאוד רציניים. כמחצית מחברי הקבוצה ( 7 מתוך 15 ) רצו את מרתון טבריה המלא האחרון. כקבוצת ריצה צעירה, לכל אחד מהרצים יש מטרה אישית להשתפר משנה לשנה. ואכן מרבית הרצים שיפרו את הישגיהם האישיים.

אימונים משותפים

חברי הקבוצה מתאמנים באופי אישי לאורך כל השנה. כל אחד לפי תוכנית האימונים שלו. בנוסף חברי הקבוצה נפגשים פעם בשבוע לאימון משותף.

שילוב של תחביב עם גאוות יחידה

כל חברי הקבוצה עובדים איש איש במקצועו. אבל כולנו כאיש אחד עוסקים בריצה כתחביב עיקרי – זהו ה"סם" שלנו – אם לפני שעות העבודה או אחריה, כל אחד לפי רמתו, בחורף, בקיץ, בסתיו או באביב. יחד, גומאים כולנו מאות ואלפי קילומטרים. חברי הקבוצה משתתפים באופן שוטף ומתמיד משתתפים במרוצים למרחקים הנעים מ-5 ק"מ ועד מרתון ומרוצי שליחים בשטח.

חלק מהרצים מובילים בקטגוריות הגיל שלהם וזוכים בפרסים.

בקרב אנשי קבוצת הרצים של סיסקו שוררת גאוות יחידה הנשענת על התמיכה ההדדית של חברי הקבוצה והפרגון הרב. התמיכה והפרגון  מסייעים לרצים להתמיד בתחביב זה, וחילופי הרשמים והעצות בין החברים רק מעצימים את הרצון לרוץ ולהשתפר ככל שניתן.

תמיכת מקום העבודה

חברת סיסקו  משתתפת במימון ציוד ריצה ומימון מלא לתחרויות הליגה.

cisco-article-1

מרוץ גבעת שמואל – מאי 2015.