050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

לפניכם סיכום ישיבת רכזי הליגה, אשר נערכה ביום שלישי ה- 14.7.15, במרכז הפועל

סיכום ישיבת רכזים 14.7.2015
(ישיבת התנעה לעונה 2015-16)

נוכחים:
דוד זוארץ, בני מליניצקי (רשות שדות התעופה), דני בן דניאל (ביה"ח הדסה), יעקב רוזנברג (ביה"ח בלינסון), יואב לייף (הג'ויינט) , שחר מליס (בנק לאומי), יניב (אל-על), אלכס קוניחוב (שב"ס), דב בורנשטיין (בזק), עומר ארבל (HP), אילן סבג (משרד החקלאות), יהלי שרמן (בריידייט, קבוצה חדשה) גילי קרפ (הסתדרות המורים חיפה) ,דובב מזור (ריל טיימינג).

נושאים שעלו בישיבה:

1. טפסי רישום לליגה ורישום למרוצים
באחריות הרכזים להקפיד למלא את טופס הרישום במדויק, כולל כל הפרטים הנדרשים בכל העמודות. כמו כן, ברישום רצים למרוצים יש להקפיד על רישום אחיד וזהה בפרטי השם הפרטי ושם המשפחה המופיעים בטופס הרישום. שינוי או עיוות ברישום גורם לשיבושים בהרצת התוכנה של הניקוד. הרכזים מתבקשים לשים לב לא להחליף בין שם פרטי לשם משפחה.

2. אישורים רפואיים וטפסי הצטרפות לאיגוד האתלטיקה
יש צורך בהעברת אישורים רפואיים מקוריים + טפסי הצטרפות לאיגוד האתלטיקה במעמד שליחת רשימת הרצים למרכז הפועל.

3. תכנון לוח המרוצים לעונה 2015-16:
צוות ההיגוי יתכנס בשבוע הבא ויגבש את לוח המרוצים לעונה הבאה.
תינתן עדיפות למרוצי איגוד האתלטיקה.
הועלתה בקשה להוסיף מרוצי שטח + מרוץ לילה.
הועלתה בקשה להוסיף את מרתון טבריה ללוח המרוצים.
הועלתה בקשה להוסיף מרוצי 5 ק"מ.

4. עדכון התקנון
יתווסף סעיף לתקנון לגבי הסנקציות שיינקטו כנגד קבוצות שירשמו למרוצים רצים שאינם רשומים בליגה. (הסנקציה: הקבוצה לא תקבל ניקוד על אותו מרוץ ובסוף העונה יחושבו לה 7 מרוצים בלבד).

5. עדכון שיטת הניקוד
יש להוסיף לתוכנת הניקוד שיטה לקביעת הניקוד למרוצי שליחים.

6. ערב רצים
הועלה הצורך לארגן בעתיד את ערב הרצים במקום גדול יותר.

7. קוד הנחה למרוצים
הועלתה בקשה להקדים לשלוח קוד הנחה למרוצים.

8. אתר הליגה
דובב מבקש לשלוח כתבות לפרסום באתר.

9. הנחות לבדיקות ארגומטריה
מרכז הפועל הגיע להבנות עם חב' קפוסטא שרותי רפואת ספורט לביצוע בדיקות מאמץ במחירים מוזלים.

10. פידבק על העונה הקודמת
רוב הרכזים היו מרוצים מהעונה שחלפה ואף חלקו שבחים על המרוצים ועל התנהלות הליגה.

דוד זוארץ