050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

ישיבת סיכום עונה 2013-14
1. משתתפים:
דוד זוארץ (רכז הליגה), דובב מזור (ריל טיימינג), אבי פרץ (בנק הפועלים), יעקוב רוזנברג (בלינסון – שרותי בריאות כללית), בני נוה (שב"ס), אילן אבידן (משטרה), יעל לאור (וולקני/מ. החקלאות), גילי קרפ (הסתדרות המורים), ליאור פרקוביץ (עריית ת"א), אילן סבג (וולקני/מ. החקלאות), איתי פוניו (SAP), ליעד ברקן (HP).
זכות ההצבעה ניתנה במהלך הישיבה לחברי צוות ההיגוי בלבד.
2. סיכום עונה – כללי
זוארץ – בכל המרוצים הייתה בסה"כ נוכחות יפה, למעט חצרים. לכן צריך לשקול מתן בונוס למרוצי פריפריה.
דובב – שמח על תקשורת טובה וניהול מצוין של זוארץ .
אבי פרץ, בני נוה, גילי קרפ, יעל לאור – הייתה בסך הכול עונה מוצלחת וניהול מסודר.
אילן סבג – חשוב לאזן בין מרוצים שמתקיימים בצפון ובדרום וכן מרוצים שמתקיימים בימי חול או שבת.
איתי – 1. הביטוח יקר. 2. חשוב לעודד את הרכזים לקרוא ביסודיות את התקנון בכדי למנוע במהלך העונה תגובות לא ענייניות שלעיתים נאמרות ברוח שלילית. 3. כדאי לחזור לרעיון שהועלה בעבר ולהעמיד במרוצים דוכן של הליגה כדי לעודד הצטרפות קבוצות נוספות.
ליעד – עונה טובה. מציע לערוך שינויים מהותיים בכללי הניקוד (יידון בהמשך בישיבות של האחראים על הניקוד).
3. נותנת החסות לליגה
זוארץ – צחי עזב את החברה אך הליגה תמשיך בשלב זה לקבל את החסות ממיזונו. יש הבנות לגבי קיום שתי מכירות חיסול במהלך העונה עם הנחות של כ- 50%.
4. עלות חברות בליגה
4-א. דמי ביטוח
זוארץ – למרות השאיפה של כולם להוזיל את עלויות הביטוח, צפוי ההיפך. חברת הביטוח צפויה להעלות את דמי הביטוח השנתיים לסכום של כ- 200+ ₪ לחבר.
4-ב. דמי רישום
זוארץ – דמי הרישום לא השתנו בשנים האחרונות ויש הכרח להעלות מעט את התעריף. דמי החברות משמשים את הפעילות של הליגה (ערב חברתי, גביעים, פרסים, וכו').
הוסכם בהצבעה להעלות את התעריף ל 100 ₪ לחבר.
5. מרתון
5-א. טבריה או מקום אחר?
זוארץ – מידי שנה הליגה נתקלת בקשיים בירוקרטיים מול איגוד האתלטיקה בכל נושא ההרשמה והתשלום. מוצע שהשנה הליגה תשתתף במרתון תל אביב.
איתי – יותר חשובה ההעדפה של הרצים (טבריה או תל אביב) לעומת קשיים בירוקרטיים.
תוצאות ההצבעה: טבריה – 3 קולות. תל-אביב – 6 קולות. לכן הבחירה היא מרתון תל אביב.
5-ב. ניקוד למרתון
זוארץ – על פי התקנון הקיים אין ניקוד על המרתון אבל היו פניות של רכזים בבקשה לתת ניקוד.
בני נוה – אולי להחליט שבמרתון יש רק ניקוד אישי ולא קבוצתי.
זוארץ – נקיים הצבעה עבור ניקוד למרתון (אישי+קבוצתי) למרתון תל אביב.
על פי תוצאות ההצבעה הוחלט שבעונה הבאה יהיה ניקוד (אישי+קבוצתי) למרתון תל אביב.
6. בונוס למרוצי פריפריה
ליעד – לבטל את הדרישה למינימום 5 קבוצות הקיימת בשאר המרוצים.
בני נוה – להעלות את הניקוד הרגיל ב X אחוזים.
אילן סבג – הניקוד לא באמת מעניין את רוב הרצים.
בני נוה – העידוד למרוצי פריפריה חשוב עבור חברים בליגה המתגוררים בפריפריה.
זוארץ – מקבל את ההצעה של ליעד.
איתי – להוסיף 25% לניקוד הרגיל.
זוארץ – ההצבעה תהיה עבור ביטול הדרישה למינימום קבוצות אך בלי תוספת ניקוד.
תוצאות ההצבעה – תבוטל הדרישה למינימום מספר קבוצות במרוצי פריפריה אך לא תהיה תוספת לניקוד.
7. ניקוד
7-א. כללי
איתי – צריך חשיבה מסודרת, בתפוצת צוות ההיגוי, לגבי השינויים שרוצים להכניס.
זוארץ – ליאור וליעד מחליפים את איתי ויעל בכל הטיפול בענייני הניקוד. הם מתבקשים לעבוד בשת"פ הדוק עם דרור מרייל טיימינג.
7.ב. פקטור נשים בניקוד
בני – על פי המציאות הישראלית, הפער הוא 20% בין גברים לנשים ולכן צריך להגדיל את הפקטור מ 10% ל 20%.
יעל – על פי ההישגים של רצי עילית בעולם, הפער יותר קרוב ל 10% ומייצג את ההבדל הפוטנציאלי האמיתי בין נשים וגברים.
הצבעה: האם להעלות את הפקטור ל 20% או להשאיר אותו על 10% ?
תוצאות ההצבעה: 5 (רוב) הצביעו בעד להשאיר את הפקטור על 10% ולכן הוחלט לא לעשות שינוי.
7-ג. ניקוד עבור אחוזי השתתפות וקבוצת רבת משתתפים כאשר יש יותר ממקצה אחד באותו מרוץ
מקובל על כולם שיותר הגיוני לאחד את מספר הרצים שכל קבוצה הציבה בכל המקצים באותו מרוץ (למשל 5 ק"מ ו- 15 ק"מ במרוץ אייל) ועל בסיס זה לקבוע את אחוזי ההשתתפות ומספר המשתתפים של כל קבוצה. כל זה בכפוף לכללי התקנון הרגילים (כלומר: מקצה נחשב לניקוד הקבוצתי אם הקבוצה הציבה בו לפחות 4 רצים).
מקובל על כולם שכללי הניקוד הקבוצתי על "איכות" (זמנים) יישארו ללא שינוי.
7-ד. ניקוד מצטבר בסוף העונה
זוארץ – עלתה שאלה לגבי כפילות של זכיה בקטגוריה כללית ובקטוגרית גיל.
מוסכם על כולם שלא תהיה כפילות בזכייה. אם רץ לקח מקום כללי, המקום שהוא לקח בקטגוריה יתפנה לרץ הבא אחריו. יושם דגש על כך שכל רץ שלקח מקום כללי כלשהוא יקבל פרס בעל שווי גדול יותר מהמקום הראשון בקטגורית גיל.
8. לוח מרוצים
מונה צוות לקביעת לוח המרוצים: אבי פרץ, אילן אבידן, בני נוה.
מרוץ פתיחת עונה 2014-15 – הוצע המועד הבא: יום שישי 12.9.2014.

רשמה: יעל